Ismerje meg az Immo1 Ingatlanközvetítő Hálózat panaszkezelő rendszerét! Az Immo1 Franchise keretén belül az Immo1 Hálózatfejlesztő Kft. (1051 Budapest, Erzsébet tér 2. A. ép. 2. em. 2.) mint franchise átadó - a továbbiakban: Franchisor - a Közvetítő tevékenységére is kiterjedő panaszkezelő rendszert működtet, amelynek igénybevétele Megbízó részére is biztosított. Ennek keretében Megbízó jogosult a panasz@immo1.hu címre elküldött elektronikus levélben, indokolással ellátott panasszal fordulni Franchisorhoz, amennyiben Közvetítőnek a jelen szerződés teljesítése során kifejtett tevékenységét sérelmezné. A panasz eredményes elbírálása érdekében, Megbízó köteles megjelölni a Közvetítő franchise partner nevét és székhelyét, a személyesen eljáró üzletkötő nevét, továbbá azt, hogy mely okból tartja sérelmesnek Közvetítő eljárását. Franchisor a szabályszerűen előterjesztett panasz alapján – Közvetítő álláspontjának figyelembevételével – megteszi a szükséges intézkedéseket a panasz okának megszüntetése érdekében.