Ismerje meg az Immo1 Ingatlanközvetítő Hálózat panaszkezelő rendszerét!

 

Az Immo1 Franchise keretén belül az Immo1 Hálózatfejlesztő Kft. (1051 Budapest, Erzsébet tér 2. A. ép. 2. em. 2.) mint franchise átadó – a továbbiakban: Franchisor – a Közvetítő tevékenységére is kiterjedő panaszkezelő rendszert működtet.

 

A panaszkezelő rendszer keretében – figyelemmel a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben foglaltakra – Megbízó jogosult a panasz@immo1.hu címre elküldött elektronikus levélben, indokolással ellátott panasszal fordulni Franchisorhoz, amennyiben Közvetítőnek a közvetítői szerződés teljesítése során kifejtett tevékenységét sérelmezné. A panasz eredményes elbírálása érdekében, Megbízó köteles megjelölni a Közvetítő franchise partner nevét és székhelyét, a személyesen eljáró üzletkötő nevét, továbbá azt, hogy mely okból tartja sérelmesnek Közvetítő eljárását. Franchisor a szabályszerűen előterjesztett panasz alapján – Közvetítő álláspontjának figyelembevételével – megteszi a szükséges intézkedéseket a panasz okának megszüntetése érdekében.

 

A panaszkezelő rendszer keretében – figyelemmel a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben foglaltakra – a Közvetítővel foglalkoztatotti jogviszonyban álló vagy állt személy jogosult a panasz@immo1.hu címre elküldött elektronikus levélben, indokolással ellátott panasszal fordulni Franchisorhoz, amennyiben Közvetítőnek bármely tevékenységét vagy mulasztását sérelmezné. Franchisor a szabályszerűen előterjesztett panasz alapján – Közvetítő álláspontjának figyelembevételével – megteszi a szükséges intézkedéseket a panasz okának megszüntetése érdekében.